Inicio
Nuestros servicios
Carta
 ---------------------------------------------
SARRERAKOAK – ENTRANTES-STARTERS


URDAIAZPIKOA  ERRAZIOA - RACION DE JAMON - HAM PLATTER
JABUGO ERRAZIOA - RACION DE JABUGO - JABUGO HAM PLATTER
IBERIKOAK - IBERICOS - IBERIAN MEATS
ZAINZURIAK - ESPARRAGOS - ASPARAGUS
FOIE BEROA - FOIE CALIENTE - WARM FOIE
AHATE FOIE - FOIE DE PATO - DUCK´S  FOIE
FRITOAK - FRITOS VARIADOS - SELECTION OF FRIED APPETISERS
BAKAILAO  ENTSALADA GIROTUA - ENSALADA TEMPLADA DE BACALAO-        WARM COD SALAD
ENTSALADA MISTOA - ENSALADA MIXTA - MIXED SALAD
ARRAIN SOPA - SOPA DE PESCADO - FISH SOUP
OTARRAINSKAK - LANGOSTINOS - PRAWNS

PAELLA NORMALA EDO BELTZA (ENKARGUZ , GUTXIENEZ 4 LAGUNENTZAT)

PAELLA NORMAL O NEGRA  (POR ENCARGO, 4 PERSONAS MÍNIMO )

TYPICAL PAELLA OR BLACK PAELLA (ORDERED IN ADVANCE FOR 4 PEOPLE OR MORE)


HARAGIAK – CARNES-MEATS

XERRA - FILETE - STEAK
ESKALOPEA - ESCALOPE - BREADED STEAK
SAHIESKIAK - COSTILLAS - RIBS
TXULETA - CHULETA- BEEF
AHATE KONFITEA - CONFIT DE PATO - CONFIT OF DUCK

ARKUMEA (ENKARGUZ, SASOIAN) - CORDERO (POR ENCARGO, EN TEMPORADA) - LAMB (ORDERED IN ADVANCE, IN SEASON)

OILASKOA (ENKARGUZ) - POLLO (POR ENCARGO) - CHICKEN (ORDERED IN ADVANCE) 

ARRAINA – PESCADOS-FISH

LEGATZA  ARRAUTZEZTATUA - MERLUZA REBOZADA - BATTERED HAKE
BAKAILAOA  PIPER  BERDEEKIN - BACALAO CON PIMIENTOS - COD WITH GREEN PEPPERS
TXIPIROIAK TINTAN - CHIPIRONES EN SU TINTA - SQUID IN ITS OWN INK

ARRAIN GEHIAGO, SASOIKOA ETA ENKARGUZ (BIXIGUA, ERROBOILOA, ZAPOA, KOKOTEA, LUPIA, ETA ABAR) 

MAS PESCADOS, DE TEMPORADA Y POR ENCARGO (BESUGO,  RODABALLO, RAPE, COGOTE, LUBINA, ETC.)

MORE FISH, DEPENDING ON SEASON AND ORDERED IN ADVANCE (SEA BREAM, TURBOT, MONKFISH, HAKE NAPE, SEABASS, ETC.)

 
BESTELA PRESTATU ZURE MENUA ETA DEITU.

SI PREFIERES, PREPARA TU MENU Y LLÁMANOS.

IF YOU PREFER YOU CAN PREPARE YOUR OWN MENU AND CALL US.

 

 


 
Top